Deutschok és Cserépfalviak Kassától Tiszadadáig, Ároktőn át Amerikáig és vissza Cserépfaluig

1918-ban Deutsch Imre felvette a Cserépfalvi nevet, mely aktust mindhárom testvére követte. Elza fogorvos lett a háború előtt, megjárta a koncentrációs tábort, majd Budapesten praktizált. László mérnöknek tanult, francia autókat árult Pesten. Amikor jöttek szép sorban a zsidótörvények úgy döntött, hogy neki ennyi elég volt. Nevét Falveyra változtatta és Amerikában csinált nagy autós üzletet. Miklós, a harmadik testvér is fogorvos lett, elsőként foglalkozott fogátültetéssel, majd 1956-ban disszidált Washingtonba. Cserépfalvi Imrét pedig ugye jól ismerjük, mint a magyar könyvkiadás egyik haladó szellemiségű képviselőjét.

Négy cserépi élet Deutsch Imre, Deutsch Elza, Deutsch László és Deutsch Miklós. A 382-es számú házban éltek a 20. század elején Cserépfaluban, a mostani közösségi ház helyén volt a lakásuk.

Ez egy irtó hosszú poszt lesz. Érdemes a dátumot is megjegyezni, mert még nagyon sok mindent meg fogunk tudni. Ma ennyi van.

Na de menjünk vissza Deutsch Sámuelhez, Ároktőre a 19. századba. Sőt Deutsch Fábiánhoz Cserépfaluba. Na de még visszább Tiszadadára.

Ott született ugyanis 1806-ban Deutsch Leopold, a dédapa, aki az első zsidók között lehetett akik Cserépfaluba érkeztek az 1820-as években. Leopold 1871-ben halt meg Cserépfaluban. Felesége Braun Betti gyöngyösi volt, Tiszaörsön halt meg 1893-ban. Leopoldéknak hat gyermekük született, az első még Vattán, a többi Cserépben. Fábián volt a harmadik gyermek, Cserépfalvi Imre nagyapja.

Deutsch Fábián 1838 körül született Cserépfaluban. Három felesége volt, Schweiger Regina, Deutsch Betti és Gross Sára. Hat gyermeke született: Ferdinánd, Irma, Adolf, Aladár, József és Sámuel, Ő a Cserépfalvi testvérek apja.

Aladár, Adolf és Sámuel Ároktőn születtek. Édesanyjuk Starck, azaz Deutsch Betti, Fábián középső felesége.

Aladárról mutatok egy képet a Geni-com-ról:

Deutsch Aladár

Deutsch Aladár a GENI.COM-on

Deutsch Aladár prágai főrabbi volt, róla majd készítünk egy részletesebb posztot.

Deutsch Sámuel 1869-ben Ároktőn született, Selinger Cecília pedig Abaújszántón. Mégis valahogyan Cserépfaluba visszahozta őket a sors, ide születtek a Cserépfalvi testvérek. Sámuel kocsmáros volt, Cecília háztartásbeli.

Mutatom Deutsch László anyakönyvének részletét.

deutsch_laszlo_anyakonyv_reszlet_groszmann

Deutsch László Ferencz anyakönyve 1903. Részlet – Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Sámuel vallásának az evangélikust jegyezte fel az akkori jegyző, majd a megjegyzés rovatba beírta, hogy téves beírás történt. Zárójelbe tették az evangélikust. 1903-ban vagyunk.

Jöjjön a Selinger vonal. Cecília édesanyja a kassai születésű Róth Rozália, édesapja Selinger Martin pedig bózsvai. Neki is három felesége volt. Cecília nagyapja, Selinger Mózes szintén felvidéki, mégpedig trebisovi, nagymamája pedig borsodi.

Ezek az adatok Déri Balázs családfakutatásából valók. Balázs anyakönyvekből dolgozott, majd átmegyünk mi is az adatokon, hogy több helyről is megerősíthessük az információkat.

Deutsch Sámuelt és Selinger Cecíliát Auschwitzban ölték meg 1944-ben. Ők is a holokauszt cserépi áldozatai. Cserépfalvi Veronika, Cserépfalvi Miklós lánya jelentette be a Yad Vashembe. Cserépfalvi Imre lánya, Katalin is megerősítette.

Miért jöttek Cserépbe a Deutschok?

Nyilván azért, mert itt volt munka. Deutsch Sámuel szénégető és kereskedő volt, 1903-ban korcsmáros, de a cserépbe elsőként érkező Leopold is talán kereskedéssel foglalkozott. Ismert a cserépi monográfiából, hogy Jókor gyüttnek csúfoltak egy zsidót, mert akkoriban nem volt bolt, és aztán lett.

Akkor összefoglalom.

 • Cserépfalvi Imre dédapja Leopold 1820 körül érkezett Cserépbe.
 • Már itt született 1838-ban Fábián nevű nagyapja.
 • A nagypapa elköltözött Ároktőre, ahol megszületett Sámuel fia, Cserépfalvi Imre apja.
 • Sámuel visszaköltözött Cserépbe, ahol megszülettek a Deutsch-testvérek.

Miért vette fel Deutsch Imre a Cserépfalvi nevet 1918-ban?

Cserépfalvi Imre mindössze két osztályt járt a cserépi iskolába. Az édesanyja Cecília nem volt megelégedve az oktatás színvonalával, ezért Abaújszántóra vitte a gyermekeket. Innen továbbmentek Egerbe, és végül itt végezték el az iskolákat. Imre tehát csak nyolc évet töltött Cserépben, mégis nagyon ragaszkodott Cserépfaluhoz.

Nézzük újra a megosztott videót:

Itt beszél az Ő kis falucskájáról, Cserépfaluról.

A Deutschok négygenerációs cserépiek. A dédapától kezdve a nagyapa és az apa is cserépi volt, talán ez lehet az oka a ragaszkodásnak. És ezért is döntött úgy 18 éves korában Deutsch Imre, hogy innentől kezdve Cserépfalvi Imre a neve. Régebben arról is szó volt, hogy újratemetik Cserépfaluban a híres könyvkiadót, de aztán ez nem történt meg.

Cserépfaluban emlékszoba őrizte emlékét egészen tavalyig, most átalakítás alatt van az emlékhely. A falu központjában található buszmegállókönyvtárat is Cserépfalvi Imréről nevezték el. A közösségi ház előtt pedig Pauer Gyula könyvszobra is a neves könyvkiadóra emlékezteti azokat, akik Cserépfaluban járnak és kelnek.

cserepfalvi_emlekoszlop_atadasa_groszmann

A Cserépfalvi-emlékoszlop avatásán, 2000-ben. Álló sor balról: Pauer Gyula szobrászművész, Boros Géza ex Művelődési és Közoktatási Minisztérium főtanácsos (Cserépfalu szülötte!), Pomogáts Béla, Magyar Írószövetség exelnöke, Kósik István polgármester, Cserépfalvi-Galligan Katalin és Cserépfalvi András. Fotó: Farmosi Zoltán.

Itt az anyakönyvi bejegyzés a névváltoztatásról. Először Cserépfalvai 1918 februárjában, majd Cserépfalvi 1918 szeptemberében.

cserepfalvi_imre_anyakonyv01_groszmann

Deutsch Imre  anyakönyve 1900. Részlet – Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Na menjünk tovább.

Nézzük a négy testvért születési sorrendben. Mindannyian Cserépfaluban születtek.

 • Deutsch Elza 1899.02.28
 • Deutsch Imre 1900.07.28.
 • Deutsch László Ferencz 1903.11.13.
 • Deutsch Miklós 1905

Tehát az édesanya 1908-ban négy kis lurkóval hagyta el Cserépfalut, Miklós csak hároméves volt. És itt a cserépi történetük véget is ért. Imrével már sokat foglalkoztunk, a három testvérről jelenleg a következőket tudjuk.

 • Deutsch Elza

Elza 1899. február 28-án született, 1917-ben érettségizett, orvosi diplomát szerzett, majd Egerben kezdett el dolgozni.

deutsch_elza_1916_groszmann

Állami gimnázium értesítő, Eger, 1917 – Hungaricana

Hoppá. A gimnáziumi értesítőn 1898-as születési dátum szerepel. Nézzük meg az anyakönyvet.

cserepfalvi_elza_anyakonyv_reszlet_groszmann

Deutsch Elza  anyakönyve 1899. Részlet – Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Kicsit homályos, de a miénk. 1899. február 27. a születési dátum.

Majd Elzát deportálták, túlélte a lichtenuai tábort, ahol Groszmann Erzsivel, Groszmannn Miklós 1911-ben született lányával volt együtt. Elza a táborban is egészségügyi szolgálatot látott el.

Az USHMM adatbázisában találtam egy 1903-as születésű évű bejegyzést Elzáról, ami szintén hibás.

cserepfalvi_elza_ushmm_groszmann

Dr. Cserepfalvi Elza – United States Holocaust Memorial Musem

Egy 1949-es jegyzőkönyvben is megtaláltuk Cserépfalvi Elzát. Bal oldalon középtájon. Az irat arról tanúskodik, hogy Elza praktizálhat.

cserepfalvi_elza_1949_groszmann

Budapest főváros törvényhatósági bizottsága 1949-es jegyzőkönyv – Hungaricana

Tehát miután Elza megmenekült a táborból, Budapestre költözött és itthon folytatta praxisát. 1983. március 17-én hunyt el Budapesten.

 • Deutsch László Ferencz

Deutsch László 1903-ban született, 1923-ban érettségizett Egerben. Egy 1939-es dokumentumot fotóztam ki, ezen látszik a három fiútestvér. Elza is ott van a gimnáziumi évkönyvben, még Deutschként érettségizett (1917), a fiúk már Cserépfalviként értek meg.

cserepfalvik_erettsegi_groszmann

Dobó István Gimnázium évkönyve az 1939-40-es iskolai évről. 1940. – Hungaricana

Mutatom a gimnázium épületét is:

dobo_istavn_gimnazium_groszmann

Dobó István Gimnázium 1940. – Hungaricana

Majd László mérnöki diplomát szerzett. Franciaautó képviselete volt Pesten. Graham-Paige és Peugeot kocsikat árult a Zápolya utca 26-ban a harmincas évek végén.

Itt egy érdekes cikk 1930-ból. A Budapesti Hírlapban azt olvashatjuk, hogy Cserépfalvi László karosszéria-szépségversenyen vett részt egy Douglas típusú motorral.

budapesti_hirlap_1930_groszmann

Budapesti Hírlap, 1930.06.08 – Hungaricana

Cserépfalvi László kivándorolt a második világháború kitörése előtt. Másodjára is megváltoztatta a nevét. Amerikában Falveyvá vált, ahol milliomos lett az európai autóimport képviselete által.

A MICHIGAN Detroit Falvey Motor Sales Co profilja mostanára kissé megváltozott. Eredetileg nem képviselt amerikai autókat. De továbbra is működik a Cserépfalvi László alapította Falveys.

falveys_groszmann

Printscreen a Falveys.com-ról 2016-ban.

 • Cserépfalvi Miklós

Miklós a legfiatalabb, 1905-ben született és 1925-ben érettségizett Egerben.  Először orvosi diplomát szerzett, majd fogorvosit. Párizsban, a Sorbonne-on is tanult. Tehetséges vívóként több balhéja is volt. A Korok Online folyóiratban találtam egy rektoros történetet.

Az egyetemi diákság körében egyre erősödött az antiszemitizmus.  A debreceni egyetem zsidó diákjai például éppen az erősödő zsidóellenességre válaszul létrehozták Makabea név alatt egyesületüket. Tevékenységük kétirányú volt. Egyrészt kulturális tevékenységet folytattak, másrészt, tagjaik rendszeresen kardpárbajra hívták ki az őket sértegető antiszemita egyetemi hallgatókat. A városban nagy megdöbbenést váltott ki, mikor az egyesület legügyesebb vívója, Cserépfalvi Miklós párbajban végigvágta Rugonfalvi Kiss István rektor orvostanhallgató fiának arcát.

Olvass tovább: Korok Online Folyóirat

Cserépfalvi Katalin úgy tudja, hogy egy antiszemita megjegyzést torolt meg annak idején Miklós. Egy másik hivatkozás szerint kereste is az antiszemitákat és azok zsidózásait jól meg is büntette:

Minden zsidózó hallgatót provokált és kardjával gyors mozdulattal végighasította a sértegető arcát, maradandó jeléül a zsidó visszavágásnak.

Olvass tovább: Turul szövetség debreceni szervezete

Miklós a 30-as években a debreceni kulturális életben is jelen volt.

Egyre nagyobb számban tértek haza Európa különböző egyetemeiről azok a hallgatók, akik honosítani akarták diplomájukat. A Bécsből érkezettek „Makabea” név alatt tömörülve folytatták a zsidó ifjúsági diákhagyományokat. Tevékenységük, melynek központja a Piac utcai diák menza helyisége volt, előadások és színvonalas, a modern zsidó irodalom, képzőművészet eredményeinek terjesztésére irányult. Vezetője Cserépfalvi Miklós, a bécsi Kadima elveinek megfelelően folytatta a szervezést.

Olvass tovább: A debreceni zsidóság törtenete

Miklóst felkapott és divatos doktornak mondta Cserépfalvi Imre lánya, Katalin. Cserépfalvi Miklós foglalkozott itthon először fogátültetéssel. Túlélte a holokausztot, 1956-ban emigrált majd Washingtonban telepedett le, ahol rendkívül sikeres praxisa volt. 1961-lett amerikai állampolgár 2001-ben halt meg. A Washington Post is megemlékezett Miklos Cserepfalviról.

A szegedi ekönyvtárban találtam róla egy 1963-as cikket:

szeged_ekonyvtar_1963_cikk_groszmann

Dr. Cserépfalvi Miklós magyar orvos nagy sikere. – Ekönyvtár Szeged

Miklósnak szoros zsidó kapcsolatai voltak. Baráti köre gazdag zsidókból állt, ebből a szempontból teljesen más volt a környezete mint Cserépfalvi Imréé.

A poszt elkészültéhez nagyon köszönöm Cserépfalvi-Galligan Katalin segítségét.

Hát így történt meg az élet ezzel a klassz cserépi családdal. És még mennyi mindent nem tudunk. Amit majd jól kiderítünk és megírunk :)

A poszt végére  jöjjön pár gondolat Imre bácsi lányától.

Papa sohase tagadta, de nem is kultiválta a zsidó kapcsolatokat. Az újraszületett Cserépfalvi kiadó vonala igen megtévesztő. Amikor beindult, Papa azért fogadta örömmel es lelkesedéssel, mert azt hitte, hogy egy jó darabig csak régi kiadványainak reprintje fog megjelenni. Csalódottan halt meg, mert ez más vágányra került… Ezen sokat szomorkodtak.

Párizsban Gábor Pál grafikus, végen azzal vigasztalta, hogy tulajdonképpen Cserépfalvi nem lehet Cserépfalvi Cserépfalvi nélkül…

 

Cserépfalvi Imréről itt vannak az írásaink:

Péter
darvastoth@gmail.com
2 Comments
 • Braunstein Agnes Miriam.
  Válasz

  erdeklodessel olvastam vegig.megmondom nem mindeg ertettem mindent a magyar nyelv tudasom nem100%kos.
  nagyon erdekes es ertekes mind amit irtal.van nekem amerikai rokonaim.apam tesverei gyrmekek.akik nekem unokatestverek.Elizabeth unokabatyam lanya kutatta az apam csaladjat .vissza az ukapaig.egy nagyon kidolgozott caladfat
  dolgozott ki.ezert nagyon halas vagyok.hiszen 2002 ig nem is tudtam hogy vannak rokonaim.evekik fojt a kuatas.apam Zilbrmannak szuletett.de 36 Szekelyre vatoztatta at.ez itt roviden.sajnos turkeven tudomasom szerint semmi emlek.meg azsinagoga sincs meg.ami alapitasaban vett reszt az apam.remelem nem latszik tolakodasnak hogy igy beleszoltam.
  tovabbra is szivesen olvasom irasaidat.
  B.A.Miriam
  ISRAEL

  2016-02-01 at 17:41

Post a Comment