Egy sakter משגיח Cserépfaluban

1901-1902 környékén érkezett Cserépfaluba a bilkei születésű Smajovits Mihály Yechiel második feleségével, Friedeberg Berta Tobeval és Zseni és Gizella/Gitel nevű lányával Barlafaluból, a mai Románia területéről.

Szülőhelye, Bilke 1945 után vált világhírűvé, amikor a The Auschwitz Album fotóin Lili Jacob felfedezte testvéreit és Bilke rabbiját.

lilitestverei

De térjünk vissza Yechielhez. Bilke a Szaplonca/Szpinka haszid dinasztia befolyási körzete volt, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Yechiel is, mint a többi Cserépben élt és dolgozott sakter, haszid volt.

A Szpinka-dinasztia (Szaplonca) számított egyedül magyarországi gyökerűnek. Alapítója, Joszef Meir Weisz (1838–1909) Munkácson született, majd Szaploncára nősült. Cadikká válását elősegítette az a legenda, hogy a faluba költözése után az itt élők nem ismerték a nélkülözést és a nyomort. A Szigettől alig 18 kilométerre fekvő településen megerősödő haszid udvar érzékenyen érintette a Teitelbaum család befolyási területét. A közöttük kialakuló viszálynak emellett a máramarosi Kolel vezetése körül kialakuló harc adta meg az alapját: a vizsnici és a szigeti rebe egyaránt saját fennhatósága alá kívánta vonni a Szentföldre utalandó pénzek kezelését. A szpinkai rebe a magyar rabbik felé fordulva kérte, hogy a vizsnici rebét támogassák. A kérdést bet din zárta le, a szigeti rabbi javára ítélve. A szaploncai rabbiszék székhelye az idők folyamán változott, a rebe Munkácson, majd Nagyszőlősön telepedett le.
OLVASS tovább: A haszidizmus megjelenése és terjedése’ in: Bányai Viktória – Fedinec Csilla – Komoróczy Szonja Ráhel szerk., Zsidók Kárpátalján Történelem és örökség A dualizmus korától napjainkig (Budapest, 2013)

1902-ben Yechiel és a családja már biztos, hogy Cserépfaluban élt. Ezt támasztja alá az is, hogy itt temette el Gitel nevű lányát, aki 1902. május 8-án halt meg. A fentmaradt dokumentumok szerint Cserépfalu 191.számú házában hunyt el. Hogy ez volt-e a lakhelyük is, azt csak valószínűsíthetjük, erre nem térnek ki a dokumentumok. Egy biztos, 1905-ben már nincsenek a faluban, és egy 1910-es dokumentum szerint újabb lánya születik Szinérváralján.
Mit tudhatunk még erről a családról? Yechiel egy másik dokumentum szerint metsző és Levita, tehát papi családból származott. Egy rabbit találtam, Smajovits Mechl-t, szinte bizonyos, hogy rokoni szálak fűzték őket egymáshoz.
Tobe 1923-ban, Yechiel 1929-ben halt meg, és a Szatmárnémeti Ortodox temetőben nyugszanak.

zichronám livráchá

István
balazsistvan72@gmail.com
6 Comments
 • Heéger Zsófi
  Válasz

  Tisztelettel, a címben szereplő sachter és a mesgiach nem ugyanaz.

  2016-06-18 at 10:31
   • Heéger Zsófi
    Válasz

    A címre reagáltam, ami “Egy sakter mesgiach Cserépfaluban”. A sakter a metsző, a mesgiach egyfajta kósersági felügyelő.

    2016-06-18 at 13:21
     • Heéger Zsófi

      Végülis érthető, pláne, ha nem volt nagy a közösség.

      2016-06-18 at 15:23

Post a Comment